Liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli

Instalco konserni koostuu Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa toimivista tytäryrityksistä, joilla kaikilla on pitkä kokemus alasta sekä osaava ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö. Yhdistämme nykyaikaisen liiketoimintamallin eri toimialojen laaja-alaiseen osaamiseen, mikä mahdollistaa tehokkaan yhteistyön yritysten välillä ja luo edellytykset parhaaseen asiakaspalveluun.

Instalco on yhtenäinen yritysryhmä, johon kuuluu vahvoja paikallisia yrityksiä. Tytäryritykset säilyttävät konserniin liittymisen yhteydessä nimensä, organisaationsa, toimintatapansa ja yrityskulttuurinsa. Lisäarvo muodostuu muun muassa yritysten välisestä yhteistyöstä, hankintojen tehostamisesta sekä koko konsernin kattavasta kehitystyöstä.

Visio

Saamme yhtiömme, työntekijämme ja asiakkaamme kasvamaan, kun luomme yhdessä kestävän maailman seuraavalle sukupolvelle. Olemme osaavin ja tehokkain asennustyökumppani asiakkaillemme.

Liikeidea

Instalcon liikeidea on tarjota sähkö- ja LVI-teknisiä kokonaisratkaisuja pohjoismaisilla markkinoilla yhdistämällä paikallisyritysten asiakaslähtöisyyden tehokkaaseen yhteistyöhön sekä nykyaikaiseen johtajuuteen.

Instalcon liiketoimintamalli:

Meidän liiketoimintamalli yhdistää paikallisen läsnäolon suuren yrityksen mahdollisuuksiin tarjota asiakkaille kattavia kokonaisratkaisuja.

Instalcon liiketoimintamalli perustuu seuraaviin tekijöihin:

  • Paikallisuus – tarjoamme parhaan yrityksen jokaiseen projektiin.
  • Eri toimialoja yhdistävät kokonaisratkaisut ja yritysten välinen ristiinmyynti.
  • Parhaat käytännöt – opimme toisiltamme ja monistamme parhaita menetelmiä.
  • Tehokas sisäinen organisaatio – hajautettu vastuu ja vahva johtamiskulttuuri.
  • Yritysostot sekä orgaaninen kasvu valituilla markkina-alueilla.
  • Urakointi sekä huolto ja kunnossapito.

Yritysostot perustuvat neljään vaatimukseen:

  • Vahva paikallinen markkina-asema.
  • Vakaa taloudellinen asema ja pitkä kokemus.
  • Avainhenkilöiden kompetenssi.
  • Yrityskulttuuri ja arvot vastaavat Instalcon arvopohjaa.