Markkinat

Markkinat

Instalco on vahva toimija kiinteistöjen sekä teollisuuden asennus- ja kunnossapitomarkkinassa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

Sen tytäryritykset ovat keskittyneet lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja jäähdytysalan asennus- ja huoltotoimintaan.

Talotekniikka-alan kehitys on nopeaa ja tänä päivänä kiinteistöt vaativat entistä enemmän laajaa teknistä osaamista. Yhä suurempi osa rakentamisen ja ylläpidon kokonaiskustannuksista on sidottu talotekniikka-, energia- ja sisäilmaratkaisuihin. Tämä kehitys suosii vahvasti Instalcoa.

Asiakkaat odottavat kaikilla toimialoilla huippuosaamista sekä tehokasta resurssien ja yhteistyön koordinointia.

Instalco näkee alalla olevan paljon potentiaalia:

Kaupungistuminen luo markkinoita ja toisaalta asettaa uusia haasteita sekä uudis- että korjausrakentamiselle.

Vanheneva rakennuskanta lisää peruskorjausten ja teknisten ratkaisujen kysyntää.

Merkittävien infrastruktuuri-investointien odotetaan kasvattavan rakennusalan volyymia.

Kasvava tahtotila energiansäästöjen saavuttamiseksi luo kysyntää tekniselle erikoisosaamiselle.

Rakennushankkeet ovat teknisesti vaativampia, mikä edellyttää kattavampia kokonaisratkaisuja.

Markkinat vaativat:

    • kokonaisvastuuta
    • korkeaa teknistä osaamista
    • tiivistä yhteistyötä

Instalco haluaa kehittää urakoinnin toimialaa Pohjoismaissa. Instalco yhdistää paikallisten yritysten asiakastarpeiden hallinnan suuren yrityksen mahdollisuuksiin tehostaa ostotoimintaa, eri toimialojen välistä yhteistyötä sekä laadun hallintaa.

I Instalcon toiminnan painopiste projektitoiminnassa on keskisuurissa hankkeissa. Asiakassegmentoinnin tavoitteena on välttää suurhankkeiden riskit sekä luoda hyvät mahdollisuudet tasaiseen ja kannattavaan kasvuun.