Kestävyys

Kestävyys

Instalcon tavoitteena on olla joka päivä yhteiskunnalle hyödyksi ilmastoälykkäillä ja energiatehokkailla sähkö- ja LVI-asennuksilla sekä jäädytysjärjestelmien ja teollisuuden asennuksilla, jotka kaikki vähentävät resurssien kulutusta.

Instalco pyrkii koko ajan auttamaan asiakkaitaan ympäristövaikutustensa vähentämisessä pienentämällä energian kulutusta ja nostamalla ympäristötietoisuutta. Sekä vastarakennettujen että olemassa olevien kiinteistöjen omistajat investoivat nykyään yhä enenevässä määrin energiatehokkaisiin asennuksiin tarkoituksenaan vähentää käyttökustannuksia sekä vastata markkinoiden ja kuluttajien yhä korkeampiin kestävyysvaatimuksiin.

Instalco on yhteiskunnalle hyödyksi edistäen kestävää kehitystä ja energiatehokkuutta esimerkiksi energiansäästöohjelmilla ja kiinteistöautomaatiolla sekä asentamalla aurinkokennoja, lämpöpumppuja, kalliolämpöä, lämmönsiirtimiä, LED-valaistusta ja latauspisteitä. Asennamme myös energiaa säästävämpiä ja ympäristöystävällisempiä jäädytysjärjestelmiä elintarvikekauppoihin. Puhdistamme ilmaa sisätiloissa ja osallistumme moniin vedenpuhdistushankkeisiin ympäri Pohjoismaita.

Instalco auttaa hankkeiden tilaajia katsomaan kestävää kehitystä laajasta näkökulmasta. Annamme heille lisätietoa mitä rakennushankkeessa on mahdollista tehdä ympäristönäkökulma huomioon ottaen.

 

Instalcolla on ”Kestävät asennukset” -kestävyysohjelma.

Kestävyysohjelmassa on kolme pääaluetta, jotka leimaavat koko konsernin kestävän kehityksen työtä:

1. Turvalllinen ja kehittävä työympäristö

2. Kestävät asennukset

3. Kypsä johtajuus

Näihin kolmeen pääalueeseen sisältyy kahdeksan kestävyystavoitetta, jotka mitataan ja joita seurataan joka vuosi. Kokonaistavoitteena on tehdä vuosittaisia parannuksia kaikilla alueilla.

 

”Kestävyysluokiteltu Instalco-hanke” -luokittelujärjestelmä on ohjelmassa keskeinen.

Hankkeen täytyy läpäistä kuusi asetettua indikaattoria, jotta siitä voi tulla Kestävyysluokiteltu Instalco-hanke. Hankkeen alussa muun muassa Turvalliset työntekijät -ohjelma pitää käydä läpi ja hankkeen tavarantoimittajat ovat allekirjoittaneet Instalcon käyttäytymiskoodin. Lisäksi hankkeen  täytyy olla myös selkeästi ilmastohyödyllinen.

Photo: Unsplash.