Liity Instalcoon

Liity Instalcoon
Haluatko kehittää toimintaasi ja nostaa yhtiösi ihan uudelle tasolle? Jos olet meille oikea yhtiö, tarjoamme sinulle annoksen lisäarvoa Instalcossa. Yhdessä luomme synergioita ja yhteistoimintaa.

Vahva tiimi
Instalcossa sinusta tulee osa vahvaa tiimiä, eliittijoukkoa, joka pelaa yhdessä. Instalcon muista tytäryhtiöistä saat vahvassa yrittäjähengessä toimivia kollegoja, jotka kilpailevat keskenään mutta samalla myös tukevat ja kehittävät toisiaan.

Best practise, hankinnat ja jaetut kaupat
Instalcossa toimimme periaatteella, jota kutsumme nimellä ”Best practise”. Se tarkoittaa, että jaamme kaikkien tytäryhtiöiden parhaan osaamisen keskenämme, mikä kasvattaa tietämystä vahvasti koko ryhmässä.

Koordinoimme yhtiöiden välisiä kauppoja luoden ristiinmyyntiä ja yhteistoimintaa, jolloin saat yhteyden sellaisiin asiakkaisiin ja hankkeisiin, joita et aikaisemmin pystynyt tavoittamaan. Monissa tapauksissa toimimme useamman kuin yhden Instalco-yhtiön kanssa samassa hankkeessa. Koordinoimme tarjouksiin liittyvää yhteistyötä ja resurssien kohdentamista yhtiöiden välillä. Instalcossa pääset tekemään hankintoja keskitetyissä neuvotteluissa tehtyjen toimitussopimusten mukaisesti.

Paikallinen läsnäolo ja tuki
Instalco on jaettu kuuteen, maantieteelliseen liiketoiminta-alueeseen, joista neljä sijaitsee Ruotsissa, yksi Norjassa ja yksi Suomessa. Paikalliset yhtiöt tekevät yhteistyötä liiketoiminta-alueen sisällä ja tässä heitä tukee liiketoiminta-aluevastaava. Suurin osa yhtiöiden välisestä yhteistyöstä tehdään täällä.

Sinä olet osa paikallista Team Finland-ryhmää ja olet mukana yhteistyötoiminnassa aina liiketoiminnan kehittämiskokouksista muihin tiimiaktiviteetteihin.

Osaamisen kehittäminen
Sinulle ja henkilökunnallesi tarjotaan kehittymismahdollisuuksia monella tasolla, muun muassa oman sisäisen kehitysohjelmamme, Instalco-koulun kautta. Siinä on kolme tasoa: johtava asentaja, projektipäällikkö ja päällikkö.

Saat mahdollisuuden kehittää toimintaasi sisäisen IFOKUS-ohjelman kautta. Ohjelmassa on strategisia työkaluja avainparannusalueiden selvittämiseksi ja kehittämiseksi.

Vahva pohjoismainen konserni
Kuulumalla Instalcoon saat vahvan, pohjoismaisen pörssikonsernin selustaasi. Nimitämme yhtiöösi ammattimaisen hallituksen, jossa on edustajia muista Instalco-yhtiöistä ja Instalcon pääkonttorista. Saat olla mukana keskeisissä tiimiaktiviteeteissä ja tapaamisissa. Saat myös tärkeää tukea liiketoiminnan kehittämisessä, markkinoinnissa, viestinnässä/PR:ssä ja talousasioissa.

Litteä organisaatio
Instalcossa on litteä organisaatio ja hyvin hajautettu johtamismalli. Jokainen yhtiö saa edelleenkin vastata omasta strategiasta, asiakkaista, henkilökunnasta, ammattitaidon saatavuudesta ja tuloksesta. Haluamme kehittää yrittäjyyskulttuuria tytäryhtiöissämme, emme ottaa sitä pois.
Instalcossa yhtiösi saa säilyttää nimensä, tavaramerkkinsä ja kulttuurinsa. Instalcoon liittymisen jälkeenkin liiketoiminta jatkuu monella tapaa entiseen malliin. ”Business as usual”, kuten sanotaan.


Haluatko liittyä Instalcoon? Ota yhteyttä meihin!

Etsimme jatkuvasti uusia, taitavia yrittäjiä ja yhtiöitä. Oletko kiinnostunut keskustelemaan mitä Instalcoon liittyminen merkitsisi sinulle ja yrityksellesi? Ota siinä tapauksessa suoraan yhteyttä Gustaf Larsson Ernefeltiin, joka vastaa hankinnoista. Tai ota yhteyttä oman alueesi liiketoiminta-aluevastaavaan verkko-osoitteessa https://instalco.se/fi/sivut/ota-yhteyttae

Gustaf Larsson Ernefelt
Liiketoiminnan kehittäjä
gustaf.larsson.ernefelt@instalco.se
+46-70-608 46 89