Ravcon

Ravcon

Ravcon med huvudkontor i Jakobstad och bedriver verksamhet främst i Österbotten. Fokus ligger på fastighets- och industriservice och de  erbjuder även entreprenader åt företag och offentliga sektorn.

ravcon.fi