Instalco og Naturskyddsföreningen samarbeider for renere vann

2021-03-16

Instalco og Naturskyddsföreningen innleder et samarbeid for å redusere forekomsten av legemidler i naturen. Samarbeidet gjør det mulig for Naturskyddsföreningen å identifisere arbeidet rundt vannrensing og legemiddelutslipp som skal bidra til renere vann i Norden, spesielt i Østersjøen.

Legemidler er en global forurensende forekomst i vassdrag. Legemiddelforurensning i miljøet kan hemme forplantningen, påvirke adferd hos arter som lever i vann og være giftige for andre. Antibiotikaresistens er et eksempel på et økende globalt problem som blant annet skyldes disse forurensningene.

- Rensing av vann og luft ligger nært vårt hjerte. Vi installerer vann- og luftrenseanlegg daglig, og vil skape et bedre miljø gjennom å bidra med det vi kan. Som en del av vårt bærekraftsarbeid innleder vi derfor et samarbeid med Naturskyddsföreningen for å minimere spredningen av legemidler i våre vann, sier Per Sjöstrand, administrerende direktør og konsernsjef i Instalco.

Naturskyddsföreningen og Instalco verner om Østersjøen og Nordens andre livsviktige vann. For å sikre rent drikkevann og et levende vannmiljø for fremtidige generasjoner vil partene se en reduksjon av utslipp av miljøgifter.

- Vi er veldig glade over å få muligheten til å gire opp vårt arbeid med et giftfritt miljø og kunne fokusere litt ekstra på vannmiljø. Legemiddelrester og andre uønskede emner i våre vann kan påvirke både dyr- og plantelivet og oss mennesker. Det viktigste er at de ikke havner i vann i det hele tatt, men når det skjer må vi forsøke å få det bort i så stor utstrekning som mulig sier Karin Lexén, generalsekretær i Naturskyddföreningen.

Instalco og Naturskyddsföreningens samarbeid strekker seg i utgangspunktet over tre år. Støtten fra Instalco vil bidra i arbeidet med å verne om, og bevare Østersjøen og andre vann i Norden. Dette skal blant annet gjøres ved å fremstille rapporter, gjennomføre informasjonskampanjer og politisk påvirkning for en holdbar legemiddelproduksjon.