Instalco samarbeider med Wayout for rensing av vann i utsatte områder

2021-09-14

Instalco og Wayout International innleder et samarbeid for å øke tilgangen til rent vann i utsatte områder i verden. Svenske Wayout utvikler mikrofabrikker for lokal rensing av vann til rent drikkevann.

For mange mennesker i verden er rent drikkevann en mangelvare. Wayout produserer nøkkelferdige mikronesefabrikker for lokal produksjon og distribusjon av rent drikkevann. Anleggene distribueres til utsatte områder i verden.

- Rent drikkevann burde være en rettighet for alle mennesker, men dessverre er ikke rent vann en selvfølgelighet mange stederi verden. Rensing og håndtering av vann er sentralt i Instalco og noe vi brenner for, derfor vil vi bidra med det vi kan, sier Robin Boheman, konsernsjef i Instalco.

En mikrofabrikk kan produsere 150 000 liter drikkevann i måneden og reduserer miljøskadelige steg som tapping, transport og søppelhåndtering av plastflasker. I de 15 kvadratmeter store mikrofabrikkene re-mineraliseres og benyttes det rensede vannet som drikkevann eller som base i andre drikker. Det helautomatiserte systemet er utviklet for å drives med solceller.

- Vi er veldig glade for å innlede et samarbeid med Instalco og få ta del i deres kompetanse. Om det er noe vi har forstått gjennom pandemien så er det at det ikke lenger er mulig å være avhengige av globale verdikjeder. Vi mennesker må tenke nytt, vi må begynne å produsere lokalt og vi må bli selvforsørgende på en bærekraftig måte, sier Ulf Stenerhaf, daglig leder for Wayout.

Instalco har gjennom sitt holdbarhetsprogram inngått samarbeid med Wayout International. Samarbeidet gjør det mulig for Wayout å intensivere arbeidet med produksjon og distribusjon av mikrorensefabrikker til områder i verden med liten tilgang på rent drikkevann. Mikrofabrikkene bygges i København og sendes nøkkelferdige til brukere over hele verden.