Instalcoselskaper samarbeider om skolebygg i Bergen

2023-05-24

Instalcoselskapene FN Elektro & Ventilasjon og Grevstad & Tvedt VVS samarbeider om et oppdrag med renovering og utbygging av Askøy Videregående Skole i Bergen. Oppdraget omfatter prosjektering og installasjon av elektro, VVS og Ventilasjon.

Prosjektet har en forventet ordreverdi for Instalco på ca 100 millioner kroner.

Askøy Videregående Skole bygges ut og renoveres, og nybygget utøres i massivtre. I prosjektet leverer Instalco komplett el-anlegg, solceller, luftbehandlingsanlegg og systemer for varme og kjøling fra energibrønner samt vann, sanitær og avløp.

Skolen utvides fra 4 200 til 18 500 kvadratmeter og skal ha plass til nesten 1 000 elever. Bestiller er Constructa Entreprenør og sluttkunden er Vestland Fylkeskommune.

- Instalco har et langvarig og nært samarbeid med Constructa og dette er et godt eksempel på et velutviklet samarbeid mellom kunden og Instalcoselskapene. Vi er stolte over å være med å bidra til viktige samfunnsfunskjoner i Bergen som dette skoleprosjektet, sier Roger Aksnes, Divisjonssjef for Instalco Norge.

Prosjektet startet i 2021 og oppdraget har vokst for begge Instalcoselskapene med tilleggsarbeider. Prosjektet fullføres i 2024. Ambisjonen er at prosjektet skal utføres i henhold til Breeam Excellent og sertifiseres også som et Bærekraftsklassifisert Instalcoprosjekt.