JB Elektro installerer veilysarmaturer med intelligent styring

2021-05-10

Instalcoselskapet JB Elektro AS i Tromsø har fått i oppdrag av Skjervøy kommune å bytte 1300 veilysarmaturer med intelligent styring.

Leveransen består i å levere LED belysning med CityTouch styring samt måler- og tennskap for energimålinger for netteier. JB Elektro er allerede i gang med prosjektet som er forventet ferdigstilt høsten 2021.

Det er forventet store besparelser på drift samt enklere feilsøking og bedre kontroll på veilysanlegget når dette er ferdigstilt. Besparelsen ligger i omleggingen til LED, mens CityTouch-styringen gir god kontroll på feilsøk, gir muligheten til å dimme armaturer og en god oversikt over energiforbruk.

Det er et stort geografisk område som skal dekkes og en krevende logistikk med mange øyer og tilhørende fergeforbindelser. JB Elektro sin geografiske beliggenhet, lokalkunnskap og tidligere erfaringer med tilsvarende prosjekter er med å sikre en god leveranse innenfor tidsfristene.