Verdens første i sitt slag

2021-07-08

I løpet av 2021 vil Hurum Helsehus i Asker kommune ferdigstilles. Dette vil bli Norges og kanskje verdens første plussenergi-helsehus; det kommer til å produsere mere energi enn det bruker. AS Elektrisk, en del av Instalco, har fått ansvaret for el- og teletekniske installasjoner.

Det nye eldresenteret på Hurum skal sertifiseres som BREEAM_NOR Excellent og bygningen skal bli et plussenergi hus i henhold til FutureBuilt-standarden, som betyr at det produserer mer energi enn det bruker. Dette løses blant annet gjennom solceller, solfangere og energibrønner.

-Vi ble involvert i dette unike prosjektet på et tidlige stadie. Det har gjort at vi kar kunnet foreslå de mest holdbare løsningene og de mest energieffektive systemene. Det er en stor milepæl både for oss og Asker kommune, sier Viktor Schaug, daglig l eder i AS Elektrisk.

Det nye eldresenteret blir på 11 000 kvadratmeter og inneholder 110 omsorgsplasser med storkjøkken, dagsenter, rom for behandling, rehabilitering og trening, hjemmetjeneste og andre aktiviteter.

Uteområdene anlegges også i henhold til FNs bærekraftsmål. Naturinngrepet i området skal være så begrenset som mulig for å beskytte eksisterende natur.
Utover høye energi- og miljøkrav bygges Hurum Helsehus med en velferdsteknologi på et meget høyt nivå. Förutom att ha höga energi- och miljökrav byggs Hurum helsehus med en välfärdsteknologi på mycket hög nivå. Det vil tilbys en trygg og enkel hverdag for pasienter, personal og pårørende, blant annet gjennom å være nøkkelfritt og ha et sofistikert alarmsystem, som

AS Elektrisk har levert løsningene til.
Bestiller av oppdraget for AS Elektrisk er den nordiske byggentreprenøren HENT.