Bærekraft

Bærekraft

Instalcos ambisjon er bidra til samfunnet hver eneste dag ved hjelp av klimasmarte og energieffektive installasjoner innen elektrisitet, VVS, kjøling og industri som fører til lavere ressursforbruk.

Instalco jobber kontinuerlig for å hjelpe kundene med å redusere sine miljøavtrykk med lavere energiforbruk og økt miljøbevissthet. Grunneierne av både nye og etablerte bygninger legger i dag økende vekt på å investere i energieffektive installasjoner, med det formål å redusere driftskostnadene samt å leve opp til markedets og forbrukernes stadig økende krav til bærekraft.

Eksempler på områder hvor Instalco bidrar til samfunnsnytte, bærekraft og energieffektivitet, er installasjon av solceller, varmepumper, bergvarme, varmevekslere, LED-belysning, ladestasjoner og energibesparende programmer og bygningsautomatisering. Vi installerer også mer energieffektive og miljøvennlige kjølesystemer i dagligvarebutikker. Vi renser luften i et innemiljø, og vi er involvert i en rekke vannrensingsprosjekter i hele Norden.

Instalco hjelper prosjektkunder med å tenke ut fra et bredt bærekraftsperspektiv. Vi gir dem økt kunnskap om hva som er miljømessig mulig i et byggeprosjekt.

 

Instalco driver bærekraftsprogrammet «Bærekraftige installasjoner».

Bærekraftsprogrammet fokuserer på tre hovedområder som vil prege konsernets arbeid med bærekraft:

 1. Trygt og utviklende arbeidsmiljø
 2. Bærekraftige installasjoner
 3. Modent lederskap

Innenfor disse tre hovedområdene er det åtte bærekraftsmål som måles og følges opp hvert år, der det overordnede målet er å gjøre årlige forbedringer på alle områder:

 • Nullvisjon når det gjelder ulykker på arbeidsplassen
 • Trivsel, helse og trygghet
 • Utviklingsmuligheter
 • Bærekraftsklassifisert Instalco-prosjekt
 • Samfunnsnytte
 • Kundetilfredshet
 • Forretningsetikk
 • Samfunnsansvar

 

Sentralt i programmet er klassifiseringssystemet – «Bærekraftsklassifisert Instalco-prosjekt».

For at et prosjekt skal bli et Bærekraftsklassifisert Instalco-prosjekt, kreves det at prosjektet har gjennomgått eller oppfylt seks fastsatte indikatorer. Blant annet må programmet «Trygg medarbeider» gjennomgås ved prosjektets oppstart, og leverandørene i prosjektet må ha signert Instalcos etiske retningslinjer. Videre må prosjektet kunne demonstrere tydelig klimagevinst.

De seks punktene som må oppfylles for at prosjektet skal klassifiseres som bærekraftig:

 1. Gjennomgang av Instalcos program «Trygg medarbeider»
 2. Leverandørene har signert Instalcos etiske retningslinjer for leverandører
 3. Prosjektet bidrar til klimagevinst
 4. En leveringsplan er opprettet
 5. Kildesortering av materialer og avfallshåndtering
 6. Kunden har fått tilbud om en bærekraftavtale/serviceavtale

 Instalco støtter FNs globale bærekraftsmål og har signert FNs Global Compact-avtale.

 

Foto: Unsplash