Bli en del av Instalco

Bli en del av Instalco
Ønsker du å utvikle virksomheten din og ta selskapet ditt opp til et nytt nivå? Hvis du er riktig selskap for oss, har vi mye merverdi å tilby deg i Instalco. Sammen skaper vi synergier og samarbeid.

Et sterkt team
I Instalco blir du en del av et sterkt team, et elitelag som spiller sammen. Du får kolleger i Instalcos øvrige datterselskaper med en sterk entreprenørånd som konkurrerer mot hverandre samtidig som de støtter og utvikler hverandre.

Bestepraksis, innkjøp og delt virksomhet
Hos Instalco jobber vi med det vi kaller «bestepraksis». Det betyr at vi deler det beste fra alle datterselskaper med hverandre, noe som skaper en stor kunnskapsutvikling i konsernet.

Vi koordinerer virksomheten mellom selskapene og skaper kryssalg og samarbeid der du får tilgang til kunder og prosjekter du ikke har hatt mulighet til å nå tidligere. I mange tilfeller jobber vi med flere Instalco-selskaper i samme prosjekt. Vi koordinerer anbudssamarbeid og ressursfordeling mellom selskapene.

I Instalco får du tilgang til å foreta innkjøp via de sentralt forhandlede leverandøravtalene.

Lokal tilstedeværelse og støtte
Instalco er inndelt i sju geografiske forretningsområder: fem i Sverige, ett i Norge og ett i Finland. Innen forretningsområdet samarbeider de lokale selskapene med støtte fra en ansvarlig for forretningsområde. Det er her det meste av samarbeidet mellom selskapene foregår, og du vil være en del av det lokale teamet hvor du deltar i gruppens aktiviteter – alt fra forretningsutviklingsmøter til teambuilding-aktiviteter.

Kompetanseutvikling
Du og dine ansatte tilbys utviklingsmuligheter på mange nivåer, blant annet gjennom vårt eget interne treningsprogram Instalco-skolen, som er tilgjengelig på tre nivåer: montørleder, prosjektleder og sjef.

Du får muligheten til å utvikle virksomheten din gjennom det interne programmet IFOKUS. Programmet inneholder strategiske verktøy for å belyse og utvikle sentrale forbedringsområder.

En sterkt nordisk konsern 
Som en del av Instalco får du et sterkt nordisk børsnotert konsern i ryggen. Vi oppnevner et profesjonelt styre i ditt selskap med representanter fra andre Instalco-selskaper og Instalco sentralt. Du får muligheten til å delta i sentrale teambuilding-aktiviteter og treff, og du vil få sentral støtte innen forretningsutvikling, markedsføring, kommunikasjon/PR og økonomi.

Flat organisasjon
Instalco har en flat organisasjon og en veldig desentralisert styringsmodell. Hvert selskap vil fortsette å være ansvarlig for sin egen strategi, sine egne kunder og ansatte, samt tilførsel av kompetanse og resultater. Vi ønsker å utvikle entreprenørskapet i datterselskapene våre, ikke fjerne det.

I Instalco kan bedriften beholde sitt eget navn, merkevare og kultur. På mange måter er det «business as usual» slik dere alltid har hatt det, selv etter at dere blir en del av Instalco.

Vil du bli en del av Instalco?
Ta kontakt med oss!

Vi er stadig på utkikk etter nye dyktige entreprenører og selskaper. Er du interessert i å diskutere hva det vil bety for deg og din bedrift å bli en del av Instalco? I så fall er du hjertelig velkommen til å ta direkte kontakt med Gustaf Larsson Ernefelt, som jobber med oppkjøp, eller med personen som er ansvarlig for forretningsområdet der du opererer, kontakt oss

Gustaf Larsson Ernefelt
Forretningsutvikler
gustaf.larsson.ernefelt@instalco.se
+46-70-608 46 89