Om Instalco

Instalco er et av Nordens ledende installasjonsselskaper innen varme- og sanitærteknikk, elektro, ventilasjon, kjøleenheter og industri. Vi er ansvarlige for installasjoner, service og vedlikehold av bygninger og anlegg i Sverige, Norge og Finland.

Instalco består av en sammensatt  gruppe av selskaper med en sterk lokal forankring, og med lang erfaring i bransjen. Vi forener en moderne forretningsmodell med omfattende kunnskap innen våre teknologiområder. Det fører til et effektivt samarbeid både internt og med kundene våre.

Virksomheten i Instalco utføres på hver enkelt enhet i nær tilknytning med kunden og med støtte fra en liten sentral organisasjon. Spesialiseringen kan være innen metode eller teknologi. Det innebærer at den enheten som egner seg best til oppdraget, blir foreslått. På den måten får kunden et optimalisert resultat.

Instalco benytter dessuten «bestepraksis», som bidrar til å spre vellykkede konsepter over hele selskapet. Vårt forbedringsarbeid, IFOKUS, støtter dette arbeidet. Personalets kompetanse og utvikling i tillegg til fornøyde kunder – dette er to viktige spørsmål som er avgjørende for vår fortsatte fremgang.

Stikkordene for Instalco er samarbeid, modent lederskap og effektive prosesser. Instalco legger også stor vekt på at alle i gruppen deler sunne verdier. Sikkerhetsarbeidet vårt er ekstremt viktig og må preges av omsorg for den enkelte, risikoanalyser av kritiske elementer i byggeprosessen og godt planlagt arbeid.

Vår ambisjon er å vokse og bli et av Nordens største installasjonsselskaper, og der skal vi være en aktør i verdensklasse med høy teknisk kompetanse. Vi legger et solid grunnlag for dette ved å erverve selskaper med høy produktivitet og engasjert ledelse. Dessuten vokser vi organisk ved at enhetene våre samarbeider innbyrdes. Forretningsmodellen vår kjennetegnes av høyt entreprenørskap kombinert med en sterk vilje til å spille på det vinnende laget.

Instalco er en nordisk aktør og er representert i store deler av Sverige samt i Norge og Finland.

Selskaper som er en del av Instalco