Marked

Marked

Instalco er aktiv på det tekniske installasjons- og servicemarkedet i Sverige, Norge og Finland, med størsteparten av virksomheten i Sverige. Aktørene på dette markedet utfører hovedsakelig tekniske installasjons- og servicetjenester innenfor de tekniske områdene elektroinstallasjoner, varme- og sanitærteknikk, samt ventilasjons- og kjøleinstallasjoner.

Bygge- og installasjonsbransjen er i hurtig utvikling. I dag stiller bygninger høyere tekniske krav enn tidligere. En stadig større del av de samlede kostnadene for bygging og vedlikehold gjelder IT, teknologi, strøm, oppvarming og klima. Det er en fordel for Instalco.

Kundene krever både høy kompetanse innenfor hvert teknologiområde og effektiv koordinering.

De mindre, lokale selskapene i bransjen har nisjekompetanse, men de tilbyr ikke komplette løsninger. Instalco forener dyp kompetanse innen våre teknologiområder og samarbeid på tvers av teknologiområdene og selskapene våre. Det gir kunden gode helhetsløsninger.

Bransjen preges av relativt store etableringshindringer, ettersom virksomheten stiller krav til tekniske kvalifikasjoner. Det er klare stordriftsfordeler i virksomheten, blant annet gjennom effektiv prosjektledelse, felles innkjøp og geografisk dekning.

Instalco ser store muligheter i bransjen:

  • Urbanisering stiller krav til både nybygg og ombygging.
  • Økende alder på bygninger medfører et større behov for renovering og teknisk oppussing i tillegg til modernisering.
  • Omfattende investeringer i infrastruktur forventes å bidra positivt til det generelle byggeklimaet.
  • Økt fokus på lavere energiforbruk er til fordel for konsulenter ved tekniske installasjoner.
  • Høyere kompleksitet i byggeprosessen stiller krav til helhetsløsninger.

Markedet krever:

  • Overordnet ansvar for installasjon.
  • Høy teknisk kompetanse.
  • Høy tilgjengelighet og tett samarbeid.

Instalco ønsker å effektivisere og utvikle bransjen for tekniske installasjoner i Norden. Instalco kombinerer det beste av lokale selskapers nærhet til kundene med større selskapers muligheter for rasjonelle innkjøp, koordinering mellom de ulike teknologiområdene og kvalitetsstyring.

Instalco jobber med mellomstore prosjekter, normalt med budsjett på 1-75 millioner SEK. Vi er nøye i vårt valg av kundesegment på markedet. Det betyr at vi unngår risiko ved omfattende prosjekter og samtidig unngår altfor mange mindre kunder. Vår markedsstrategi gir oss lavere risiko og store vekstmuligheter.