Organisasjon

Organisasjon

Instalco følger en svært desentralisert modell. Virksomheten i Instalco utføres hos hvert enkelt selskap i nær tilknytning til kunden og med støtte fra en liten, sentral organisasjon.

Instalco er inndelt i seks geografiske forretningsområder: fire i Sverige, ett i Norge og ett i Finland. Innen forretningsområdet samarbeider de lokale selskapene med støtte fra en ansvarlig for forretningsområdet. Det er her det meste av samarbeidet mellom datterselskapene foregår.

Instalco har konsernomfattende funksjoner for økonomistyring, innkjøp, forretningsutvikling, oppkjøp, IR og kommunikasjon.

Hvert selskap er ansvarlig for kunde, produkt, produksjon og personell. Hvert selskap håndterer sin egen markedskommunikasjon, prosjektledelse og økonomi. Bedriftene innen Instalco jobber tett sammen om prosjekter for å kunne tilby kunden komplette løsninger.