Teknologi og kvalitet

Teknologi og kvalitet

Instalco har en tydelig felles prosedyre gjennom alle oppdragets faser.

Instalco tilbyr komplette løsninger basert at vi tilbyr kundene:

 • Høy driftssikkerhet
 • Lave livssykluskostnader
 • Anlegg som er enkle å drive og vedlikeholde
 • Fleksibilitet
 • Personsikkerhet
 • Høy kvalitet

Instalco leverer pedagogisk dokumentasjon av fullførte prosjekter og foretar undersøkelser på kontinuerlig basis for å måle kundenes tilfredshet.

Instalco-konsernet har felles retningslinjer på følgende områder:

 • Kvalitet
 • Miljø og bærekraft
 • Arbeidsmiljø
 • Alkohol og narkotika
 • Likestilling
 • Personalkjøp, fordeler og gaver
 • Reiser og trafikksikkerhet