Verdigrunnlag og ledelse

Verdigrunnlag og ledelse

Våre verdier

Instalco jobber med følgende tre stikkord i sin virksomhet, som utgjør grunnlaget for Instalcos verdier: «Innovativt effektivt samarbeid».

  • Innovasjon

Vi har enkle kontaktveier og tilbyr helhetsløsninger på tvers av teknologiområdene. Vi fokuserer på kvalitet og bærekraft.

  • Effektivt

Vi har effektive prosedyrer for hvert oppdrag, en liten organisasjon og en ledelse preget av modenhet. Vi forenkler arbeidet hver dag både internt og for våre kunder.

  • Samarbeid

Vi jobber tett med kundene våre, og vi samarbeider internt. Vi har et stort engasjement for oppdragene våre, og vi lytter og lærer av hverandre.

 


 

Verdiene våre gir klare løfter overfor kundene – både for Instalco og Instalcos selskaper. De beskriver hvordan Instalco arbeider hver dag.

Instalco har en liten og effektiv ledergruppe i Stockholm, som styrkes gjennom regional samordning og et sterkt lokalt lederskap.

Bedriftene i Instalco-konsernet har et stort delegert ansvar for den daglige driften.

Instalco baserer virksomheten sin på sterke lokale ledere nær kundenes daglige virkelighet. Sterk ledelse i selskapene gir et godt grunnlag for å rekruttere nivå 2-ledere for konsernet og morgendagens ledere i det aktuelle selskapet. Entreprenørdrevet ledelse gir vekstgrunnlag for Instalco.

Instalco bruker modellen «best practice», bestepraksis, der alle selskapene lærer av oppdragene som Instalco utfører. Dette gjelder også interne styredokumenter, innkjøpsavtaler osv.

Instalco-skolen er et felles opplæringsprogram for hele konsernet, som tar sikte på å utvikle de ansatte. Det finnes programmer for montørledere og prosjektledere, samt sjefer på ulike nivåer. Alle ansatte har tilgang til alle formene for opplæring.