Visjon, forretningsidé og forretningsmodell

Visjon, forretningsidé og forretningsmodell

Instalco består av en sammensatt gruppe av selskaper i Sverige, Norge og Finland med lang erfaring i bransjen. Vi forener en nytenkende forretningsmodell med omfattende kunnskap innen våre teknologiområder. Det fører til et effektivt samarbeid både internt og med kundene våre.

Instalco fungerer som en enhetlig selskapsgruppe med sterke lokale enheter. Bedriftene som Instalco kjøper opp, beholder sitt tidligere navn, kultur og merkevare.

Vision

Vi får våre selskap, medarbeidere og kunder til å vokse når vi sammen installerer om til en bærekraftig verden for neste generasjon. Vi er den mest kompetente og effektive installasjonspartneren for våre kunder.

Forretningsidé

Vi tilbyr tekniske helhetsløsninger innen elektrisitet, VVS og klima for det nordiske markedet. Vi kombinerer det lokale selskapets nærhet til kunden med effektivt samarbeid og modent lederskap.

Instalcos forretningsmodell

I vår forretningsmodell forenes lokal nærhet med mulighetene som et stort selskap har når det gjelder å tilby helhetlige løsninger til sine kunder.

Instalcos forretningsmodell er basert på følgende prinsipper:

  • Lokal nærhet – vi velger det mest ideelle selskapet for hvert oppdrag.
  • Helhetsløsninger mellom teknologiområder og kryssalg mellom selskaper.
  • Bestepraksis – vi lærer av hverandre og bruker de beste metodene.
  • Effektiv intern organisasjon – desentralisert ansvar og en sterk lederkultur.
  • Oppkjøp og organisk vekst i utvalgte regioner.
  • Både installasjon og service.

Oppkjøp av selskaper skjer ut fra fire tydelige krav:

  • Sterk lokal markedsposisjon.
  • Sterk økonomisk posisjon og mange års erfaring.
  • Kompetente entreprenører som ledere.
  • Kultur og verdier i tråd med Instalcos verdigrunnlag.