Affärsområdet Teknikkonsult fortsätter växa

2021-06-14

Instalcos teknikkonsultbolag Intec fortsätter att växa organiskt och genom förvärv. Totalt har Intec nu skrivit avtal med 200 tekniska konsulter på 16 orter i Sverige. Intec förvärvar nu projektledningsföretaget PlanProj AB i Norrköping och stärker därmed sin verksamhet inom projektledning, byggledning och installationssamordning. 

PlanProj har 14 anställda och omsätter cirka 17 miljoner. Bolaget som grundades 2011 är nischade inom bygg- och projektledning med lång erfarenhet av att projektleda samt samordna byggnationer och installationer.

- Med förvärvet av PlanProj så växer vi inom hållbart byggande, projektledning och installationssamordning samtidigt som vi ökar närvaron framför allt i Östergötland och Sörmland. PlanProj är ett bolag med mycket kompetenta medarbetare, god lönsamhet och rätt driv samt entreprenörsanda vilket stämmer in bra med profilerna för Intec och Instalco, säger Anders Lundin, vd för Intec.

PlanProj har kompetens inom de tekniska disciplinerna bygg, el, larm, hiss, vs, sprinkler och ventilation samt arbetar med energieffektivisering, projekteringsledning, förstudier, tidsplanering, kalkyler och styr- och reglerteknik.

- Tillsammans med Intec och Instalco fortsätter vi nu vår expansiva resa och vi får möjlighet att bredda och förfina vår verksamhet, säger Kim Bergehed, vd på PlanProj.

I december startade Instalco det nya affärsområdet och disciplinen Teknikkonsult där Intec Nordic AB med dotterbolag är den centrala aktören. Sedan dess har Intec växt organiskt och har i och med förvärvet av PlanProj passerat 200 medarbetare på 16 orter i Sverige. Intec har också växt genom förvärv, först genom Iproj och Nässjö Teknikprojektering och nu genom förvärv av PlanProj.

Intec Nordic AB förvärvar 100 procent av aktierna i PlanProj AB med tillträde 11 juni. PlanProj kommer att fortsätta verksamheten under sitt varumärke som ett dotterbolag, och en del av Intec.