APC Elinstallatören växer med Tornby El

2021-06-04

Instalcobolaget APC Elinstallatören i Linköping blir en större och starkare spelare på marknaden när Instalcoägda Tornby El nu fusioneras in i APC.

- Nu stärker vi vår kapacitet, framför allt på projektledarsidan där vi har ett stort behov. Med fusionen blir vi en starkare spelare på Linköpingsmarknaden och vi kan bredda vårt kundunderlag och ta in mer entreprenader, säger Peter Årnerud, vd på APC.

Genom fusionen kan APC lägga till två arbetsledare och åtta montörer till sin tidigare arbetsstyrka.

APC erbjuder förutom elinstallationer, service och underhåll även projektering inom kraft och belysning, tele- och datanät samt styr- och reglersystem. Tornby El har en bred elkompetens främst inom elinstallationer i bostäder och i offentliga och kommersiella fastigheter och lokaler.

Instalco förvärvade Tornby El i augusti 2020 med syfte att fusioneras in i APC.