Byte till energieffektiv gatu- och parkbelysning i Göteborg

2022-11-07

Instalcobolaget Nihlén Elmontage arbetar med underhåll av gatu- och parkbelysning i Göteborgsregionen. I uppdrag åt Göteborgs Stad byter Nihléns ut gamla armaturer till modern LED-belysning och energibesparande styrsystem. Ett aktuellt projekt är vid den viktiga spårvägsknuten Redbergsplatsen där hela gatubelysningssystemet moderniseras.

Den mörka årstiden kräver upplysta utomhusmiljöer som samtidigt är energieffektiva. En stor del av belysningen vid Göteborgs spårvägsnät är gammal linhängd gatubelysning och vid Redbergsplatsen är Nihléns uppdrag att demontera föråldrad belysning och ersätta med nya stolpar och moderna LED-armaturer.

Förutom att spara energi ger LED-lamporna ett klarare och trafiksäkrare ljus. Resultatet av gatubelysning med LED är ett bekvämare ljus som möjliggör att bättre kunna se färger och att kunna bedöma avstånd.

- Att byta till LED i gatubelysning är inte bara energibesparande, det ger också en ökad trafiksäkerhet, säger Daniel Nihlén, vd på Nihlén Elmontage

Byte av slocknade lampor, armaturer och trafikskadade lyktstolpar är också återkommande arbetsuppgifter för Nihléns Elmontage.

– Vi utför även varierade uppdrag som underentreprenör åt större byggfirmor. Arbetena skiftar mellan att installera gatu- och parkbelysning i nybyggda bostadsområden, att ansvara för belysningen i befintliga bostadsområden eller i samband med att en väg ska läggas om eller breddas, berättar Daniel Nihlén.

Nihléns Elmontage ansvarar för cirka 40 000 ljuspunkter i sydvästra Göteborg och i Ale kommun.