Första klassen i Instalcoskolan klar

2018-04-13

Hösten 2016 startade den första klassen i Instalcoskolan sin tre terminer långa utbildning. Nu är de 40 eleverna som gått företagsledarprogrammet utexaminerade och klara.

- Instalcoskolan har varit en bra utbildning för mig som VD. Förutom att jag fått en bra utbildning har vi lärt oss att tvingas tänka i nya banor kring många frågor vilket är nyttigt. Vi behöver alla få nya infallsvinklar på det som vi dagligen jobbar med för att hitta nya vägar att utveckla oss själva och verksamheten, säger Patrik Persson som är VD i Rörläggaren och affärsområdesansvarig för Instalco Syd.

Instalcoskolan bedrivs som en intern skola med syfte att vidareutbilda framtida ledare och för att attrahera och behålla kompetent personal.

Instalcos vision är att bli ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri samt vara en aktör i världsklass med hög teknisk kompetens. Ett viktigt led för att nå dit är att medarbetarna utvecklas och bygger nätverk inom Instalco.

En stor del i Instalco är att dela med sig av ”best practise”. Där är Instalcoskolan ett av de forum och möteplatser som finns till för det.

- Det har varit en nyttig utbildning som fått oss att tänka på nya sätt vilket är bra i vår bransch. Att träffa andra personer inom Instalco i liknande befattning och dela erfarenheter med varandra är en av Instalcomodellens stora styrkor, säger Mikael Parnelöv, VD på El-Pågarna i Malmö.

Instalcoskolan bedrivs på tre olika nivåer; ledande montör, projektledare samt på företagsledarnivå och totalt under 2017 har 246 medarbetare gått Instalcoskolan. De 40 som gått den högsta nivån är den klassen som först är klar med sin utbildning. De första klasserna som gått nivåerna ledande montör och projektledare går ut senare i år.

Instalcoskolan innehåller allt från teori och föreläsning till egen träning, grupparbete samt erfarenhetsutbyte med andra kollegor inom Instalco. Mellan utbildningstillfällena som ligger i tvådagarsblock sker uppföljande personlig coachning av handledare. Själva utbildningen drivs i samarbete med IHM och EGA.

Stefan Johansson är lärare på IHM Buiseness School och är en av de lärare som har hållit i utbildningen för företagsledarklassen i Instalcoskolan.

- Det har varit en ära i att få utbilda den här klassen. Eleverna har varit mycket engagerade och visat en lust att diskutera och haft högt i tag. Det är slående hur de verkligen vill ifrågasätta saker och ting och även vill bli ifrågasatta och utmanade, säger Stefan Johansson.

- Syftet är inte ju inte bara att de ska få egen utbildning och större kunskap från mig. En stor del är att dela med sig av sin egen erfarenhet och byta erfarenhet med de andra cheferna.

Grunden med företagsledarprogrammet i Instalcoskolan är att stärka cheferna i sin ledarroll och ge dem större insikt i alla leda sig själv och medarbetarna och skapa en ökad affärsmässig insikt. Kort sagt att utveckla ett moget och modernt ledarskap.

- Det är många utmaningar att utbilda redan framgångsrika företagsledare. Jag vill skapa förståelse för helheten och få dem att våga jobba på nya sätt, våga tänka mer i processer. Jag vill få dem att utvecklas i sitt ledarskap.

Nu är de 40 första företagsledarna inom Instalcoskolan nyutexaminerade och klasserna på nivåerna ledande montör och projektledare går ut senare i år. Antagningsprocessen för nästa klass är igång.