Förvärv av Liab Instrumenteringar

2022-05-04

Instalco förstärker sitt industriutbud genom förvärv av Liab Instrumenteringar AB i Karlstad. Bolaget tillverkar och installerar styrsystem och automationsutrustning till industrin.

Liab grundades 1988 av ägarna och bröderna Tomas Lundquist och Nils-Olov Lundquist. Idag har bolaget 17 anställda med en omsättning om cirka 36 miljoner.

Bolagets verksamhet består av främst av tillverkning och installation av automationsutrustning till industri- och processanläggningar. Kunderna finns primärt inom läkemedelsindustrin, pappers- och cellulosaindustrin samt oljeindustrin.

- Genom förvärvet av Liab fortsätter vi expansionen av vår industridisciplin där vi nu har vuxit till 15-tal dotterbolag. Liab drivs av entreprenörer med den rätta Instalcoandan och med dem ser vi möjligheter till synergier inom vår industrigrupp, säger Johan Larsson, affärsområdeschef Instalco Norr och Industri.

- Vi har sedan tidigare samarbete med Instalcobolag och nu ser vi fram emot att utveckla det vidare genom att bli en del av Instalcokoncernen, säger Tomas Lundquist, vd på Liab.