Instalco breddar sig i Umeå

2023-05-17

Instalco breddar sitt utbud i Västerbotten och området kring Umeå genom förvärv av Elektro Västerbotten AB. Bolaget kompletterar med sin elverksamhet de tidigare Instalcobolagen Rikelektro och Norrtech i området.

Elektro Västerbotten har 23 anställda omsätter cirka 50 miljoner.

- Vi har länge letat efter ett traditionellt elbolag i Umeå som har de rätta förutsättningarna och kompetensen att bli en del av Instalco. Elektro Västerbotten är ett bolag som har hög lönsamhet och motiverad ledning med ett moget ledarskap. Bolaget passar mycket väl in i Instalcomodellen och med dem tar vi ett viktigt steg mot att bli tekniskt kompletta inom installation i Umeå, säger Johan Larsson, divisionschef Instalco Norr.

Elektro Västerbotten erbjuder elinstallationer åt både kommersiella och privata kunder och bolaget bedriver både entreprenader och serviceverksamhet. Några av de större kunderna är Peab, Skanska och Selbergs Entreprenad.

- Vi ser fram emot att bli en del av Instalco och bygga upp en multidisciplinär verksamhet i Umeåområdet. Vi ser goda möjligheter till samarbeten med de andra Instalcobolagen, säger Göran Wikman, vd i Elektro Västerbotten.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Elektro Västerbotten AB med tillträde 16 maj.