Instalco etablerar verksamhet på ny marknad i Norge

2018-05-03

Instalco fortsätter att växa i Norge genom förvärv av ventilationsbolaget Teknisk Ventilasjon AS. Genom förvärvet etablerar Instalco verksamhet i tillväxtstaden Trondheim och omkringliggande områden.

Teknisk Ventilasjon grundades 1987 och har idag 17 anställda. Bolaget är verksamt inom ventilation och är specialister på inomhusklimat. Man arbetar med installationer av bland annat luftreningsverk, styr- och reglersystem samt kyl- och värmepumpar för alla typer av byggnader. För verksamhetsåret 2017 uppgick omsättningen till cirka 55 miljoner kronor.

- Med förvärvet av Teknisk Ventilasjon kliver vi in på en ny geografisk marknad i Norge. Trondheimsområdet är en strategisk position för Instalco och ett område med god tillväxt. Teknisk Ventilasjon har en stark lokal position på marknaden och god lönsamhet, säger Per Sjöstrand, VD i Instalco.

Teknisk Ventilasjon bedriver verksamhet främst i Trondheim med omnejd och i fylkena Trøndelag och Møre og Romsdal. Bolaget arbetar i huvudsak med entreprenadprojekt och en mindre del service. Bolaget ägs av fem personer varav fyra är anställda och verksamma i bolaget, vilka stannar kvar i bolaget.

- Under trettio år har vi byggt upp och utvecklat Teknisk Ventilasjon och vi har idag en bred kompetens inom ventilationsområdet. Att bli en del av Instalco är ett naturligt steg i vår expansion, och vi ser fram mot att utforska samarbeten med övriga Instalcobolag och stärka vår verksamhet med stöd från en central organisation, säger Olav Selbekk, VD i Teknisk Ventilasjon.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Teknisk Ventilasjon AS med tillträde 9 maj.