Instalco får uppdrag vid hotellrenovering

2023-10-12

Instalcobolagen Rörgruppen AB och Ohmegi Elektro AB har fått ett gemensamt uppdrag att utföra installationsarbeten av VS och el vid ett omfattande renoveringsprojekt av Scandics hotell i Värtahamnen i Stockholm. Det gemensamma ordervärdet för Instalco är 62 miljoner.

Scandics hotell Ariadne är byggt 1989 och är i stort behov av renovering som nu pågår. Projektet är en del i förnyelsen av stadsdelen Värtahamnen.

Uppdraget för de två Instalcobolagen innefattar installation av all el, belysning, datanätverk, brandlarm och kompletta rörinstallationer samt viss projektering. Beställare är Novogruppen som är huvudentreprenör i projektet där Niam är fastighetsägare. Uppdraget utförs som en samverkansentreprenad.

Ett fokusområde i projektet är återbruk.

– Fastighetsägaren har strävat efter så mycket återbruk som möjligt i fastigheten vilket blir mer och mer vanligt i sådana här projekt. Det är mycket som sparas, renoveras och återbrukas i huset, säger Rasmus Solberg, projektledare på Ohmegi.

– Vi har stor och gedigen erfarenhet av sådana här uppdrag där Rörgruppen och Ohmegi jobbar tillsammans. En stor utmaning här är den korta projekttiden och att få plats med våra installationer i befintliga schakt och andra utrymmen, säger Göran Johnsson, senior rådgivare på Rörgruppen.

Ambitionen är att projektet ska certifieras som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.