Instalco förstärker sitt industrierbjudande

2023-10-06

Instalco förvärvar Boas Industriservice AB och kompletterar erbjudandet för sin industrigrupp. Bolaget med säte i Södertälje omsätter cirka 73 miljoner kronor och har 50 anställda.

Boas Industriservice erbjuder servicelösningar till industrin med fokus på metallkonstruktion och smidesarbeten. Bolaget grundades 1972 och deras huvudsakliga upptagningsområde är Storstockholm.

- Boas Industriservice kompletterar vår industrigrupp väldigt väl då flertalet av våra existerande bolag efterfrågar samt köper metallkonstruktionstjänster. Därav ser vi en stor potential till ökade affärer internt med våra befintliga bolag, säger Johan Larsson divisionschef Instalco Norr.

- Vi är väldigt glada över att bli en del av Instalco som ett steg i att lyfta vår verksamhet till nästa nivå och vi ser goda möjligheter till samarbeten och synergier med övriga bolag i Instalco då vi redan idag jobbar mot flera gemensamma kunder, säger Kent Lönn, vd Boas Industriservice AB.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Boas Industriservice AB med tillträde 5 oktober.