Instalco part i miljardorder

2017-02-16

Instalco har via NCC och sina två dotterbolag Ohmegi och Rörgruppen fått chansen att delta på ett miljardprojekt när Södersjukhuset ska byggas ut. NCC fick under sommaren 2015 i uppdrag av Locum att bygga ut Södersjukhuset i Stockholm. En ny behandlingsbyggnad och en ny byggnad för teknisk försörjning ska uppföras.

– ”Den nya akutmottagningen är en viktig del i framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholms län, där alla invånare ska veta att de får rätt vård i tid. Vi fortsätter vårt goda samarbete med NCC i det här stora och viktiga projektet”, säger Paul Lindquist (M), styrelseordförande Locum.

Ordervärdet för Instalcos dotterbolag Ohmegi och Rörgruppen är om totalt cirka 250 miljoner kronor. Ordern rör installation av nyproduktion för två byggnader om totalt 39 000 kvadratmeter.

Den första byggnaden, Byggnad 70, ska inrymma nya operationssalar, sterilcentral, obduktion. Den andra bygganden, Byggnad 74, kommer att husera sjukhusets driftsfunktioner, så som sopcentral, godsmottagning och reservkraft. De nya sjukhusbyggnaderna beräknas vara klara vid årsskiftet 2018/2019. När akutmottagningen öppnar 2019 kommer det enligt Locum bli Sveriges största akutmottagning.