Instalco tar sikte mot 2027

2023-02-09

Instalco tar sikte mot framtiden och lanserar idag en ny vision. Samtidigt anpassar Instalco sin ledningsorganisation för att på bästa sätta kunna arbeta efter den nya visionen.

Arbetet med att ta fram den nya visionen har pågått i en intern och interaktiv process i koncernen under 2022. Parallellt har också aktivitetsplanen fram till 2027 arbetats fram.

Instalcos nya vision:

”Vi får våra bolag, medarbetare och kunder att växa när vi gemensamt installerar om till en hållbar värld för nästa generation. Vi är den mest kompetenta och effektiva installationspartnern för våra kunder.”

- Vi vässar vår vision och tar nu nästa steg mot framtiden då vi växlar upp i vår fortsatta tillväxtresa. En tydlig och utmanande vision är viktigt för alla våra medarbetare och stärker vår attraktionskraft. I grunden ligger vår decentraliserade affärsmodell med det lokala entreprenörskapet fast, säger Robin Boheman, vd och koncernchef i Instalco.

För att arbeta efter den nya visionen justeras Instalco koncernledningsgrupp och ett antal nya ansvarsområden skapas.

Robin Boheman, CEO
Christina Kassberg, CFO
Fredrik Trahn, kommunikation och hållbarhet
Gustaf Larsson Ernefelt, förvärv
Johan Larsson, division Norr
Patrik Persson, division Syd
Peter Hjerpe, division Mitt
Roger Aksnes, division Norge
Anders Lundin, division Teknikkonsult

Instalco stärker också organisationen med ett antal nya befordringar och rekryteringar med följande ansvariga:

Jonas Björk, affärsområde Industri (tidigare affärsområdesansvarig Instalco AO Norr)
Peter Hermansson, affärsområde Norr (tidigare avdelningschef Bravida) (fr.o.m. 230402)
Anders Kallin, affärsområde Stockholm (tidigare vd Instalcobolaget App Start-Up) (fr.o.m. 230402)

Förändringarna kommer att genomföras succesivt under vintern och våren 2023.