Instalco växer i Göteborgsregionen

2017-12-18

Instalco fortsätter att växa i Västsverige genom förvärv av Elektro-Centralen i Göteborg. Elektro-Centralen är verksamt inom el, data/tele och säkerhet.

Elektro-Centralen startade 1988 och har idag vuxit till ett företag med flera verksamheter som spänner mellan serviceuppdrag inom el, tele och data till entreprenader inom automation, byggprojekt och högspänning. För verksamhetsåret som avslutades den 31 augusti 2017 uppgick omsättningen till cirka 150 miljoner kronor.

Bolaget består av fyra dotterbolag vilka samtliga ingår i förvärvet; Elektro-Centralen Communication (inbrottslarm, brandlarm och passagesystem), Elektro-Centralen Entreprenad (el och belysning), Elektro-Centralen IT (data- och fibernät) och Elektro-Centralen Service (service och installationsarbeten).

- Förvärvet av Elektro-Centralen gör att vi växer ytterligare inom elsegmentet och expanderar i vårt affärsområde Väst. Elektro-Centralen är ett stabilt bolag med god lönsamhet och med ett moget ledarskap som passar väl in i Instalco-modellen, säger Per Sjöstrand, VD på Instalco.

Elektro-Centralen med sina cirka 95 anställda ägs av VD:n Morgan Linde och marknadschefen Joakim Jörenius vilka båda kommer att vara kvar i sina roller i bolaget.

- Under de senaste tio åren har vi byggt upp och utvecklat verksamheten inom Elektro-Centralen. Nu ser vi fram emot nästa steg genom att bli en del av Instalco. Vi har en stark lokal anknytning i Göteborg och vi ser att vi blir ett bra komplement till de andra Instalcobolagen i regionen. Vår ambition är att fortsätta växa dels tack vare inträdet i Instalco och dels genom att stärka våra relationer med både etablerade och nya kunder, säger Morgan Linde, VD på Elektro-Centralen.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Elektro-Centralen med tillträde idag den 18 december 2017.