Instalcos årskrönika 2017 – Gott Nytt År!

2017-12-29

Året 2017 är på väg att läggas till handlingarna, så även för Instalco. Året har varit intensivt, spännande och utvecklande och 2017 var det året Instalco introducerades på börsen Nasdaq Stockholm.

2017 är det fjärde året i Instalcos historia sedan idén som initierades 2013 blev till verklighet i februari 2014 när fem bolag gick samman och bildade Instalco.

Under året har Instalcokoncernen växt med tio bolag – tre i Sverige, tre i Norge och fyra i Finland. De tre svenska är Rodens Värme & Sanitet, Elkontakt och Elektro-Centralen. I Norge har Andersen og Aksnes, AS Elektrisk och Fröland & Noss anslutit sig till Instalco. Och i Finland är de fyra nya bolagen LVI Talo, UST, Telefuusio och Kannosto.

Instalco har fortsatt att växa både genom förvärv och organiskt inom de fem verksamhetsområdena VS, el, ventilation, kyla och industri och består nu av 35 bolag i Sverige, Norge och Finland.

Efter det tredje kvartalet var vi 1631 anställda med en total omsättning på 2178 miljoner med ett resultat på 163 miljoner till och med september.

Den största händelsen under 2017 var inträdet på börsen när den 11 maj var den första handelsdagen för Instalcos aktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet om inbjudan till förvärv av Instalcoaktien publicerades två veckor tidigare följt av att VD Per Sjöstrand och CFO Lotta Sjögren rest runt och träffat investerare i både Sverige och internationellt.

Erbjudandepriset i Instalcos börsintroduktion fastställdes till 55 SEK per aktie när handeln inleddes den 11 maj.

Under året har Instalcobolagen startat mängder av intressanta projekt, både stora och små. Gemensam för dessa uppdrag är att Instalco varje dag bidrar till samhällsnytta, minskad miljöpåverkan, lägre energiförbrukning och ökad hållbarhet. Vi hjälper vi våra kunder att spara energi i varje projekt.

Exempel på bidrag till samhällsnytta är när vi har bytt till energisnåla armaturer, installerat värmepumpar, bergvärme och solvärme. Vi har renat luft i inomhusmiljö genom luftomsättning och ventilation, vi har varit inblandade i vattenreningsprojekt och vi tänker hela tiden livscykelperspektiv.

Bland annat har vi via Ohmegi och Rörgruppen fått chansen att delta i den stora utbyggnaden av Södersjukhuset i Stockholm. PoB:s, Klimatrör, OTK och INKON har tillsammans fått förtroendet att delta i bostadsprojektet The Brick i Stockholm där Ericssons gamla huvudkontor ska byggas om till 350 bostäder.

Inom industrisidan har ORAB under hösten fått två stora uppdrag att installera rörinstallationer åt StoraEnso och BillerudKorsnäs vid pappersbruken Skutskär och Gruvön. ORAB tillsammans med Rörläggaren är också med även i den andra installationsetappen av forskningsanläggningen ESS i Lund.

I Helsingborg har Bi-Vent fått uppdraget att vara med och bygga den nya stadsdelen Oceanhamnen. Det är bara några av alla våra spännande projekt under 2017.

Under året har vi även startat upp Instalcoskolan i Norge, vår egen interna skola som drivs i syfte att vidareutbilda framtida ledare och för att attrahera och behålla kompetent personal inom koncernen. Skolan bedrivs också för att säkerställa att alla inom Instalco har rätt kompetens och förutsättningar för att kunna leverera i sina respektive roller.

Avslutningsvis vill vi tacka alla som följer Instalco för ett fantastiskt år 2017 och vi ser fram emot ett spännande 2018 tillsammans med er.

Gott Nytt År!