Kyla och värme i samma lösning

2023-06-05

Nyinvigda Ica Maxi Stormarknad i Åkersberga norr om Stockholm har en unik lösning levererad av Instalcobolaget Timab. I butiken är kylmaskinen för livsmedel den enda uppvärmningen för hela fastigheten. Det betyder att butiken är helt självförsörjande när det gäller uppvärmning.

Timab, som är specialiserade på totalentreprenader för livsmedelsbutiker, ansvarade för installationen av kylmaskinen på nyöppnade Ica Maxi i Åkersberga. Det primära arbetet var kylsystemet, som levererar kyla till kyl-/frysdiskar och kyl-/frysrum. Men det finns ytterligare en stor vinst med lösningen.

– Kylmaskinen ger värme som restprodukt, som används för att värma upp butiken. Det ger minimal uppvärmningskostnad, berättar Kenneth Borg, vd för Timab AB.

I lösningen dumpas kyla ner i berget för att få kylmaskinen att öka produktionen av värme.

– Genom det får vi ut mer värme till butiken. Det här är en relativt ny lösning, som bara har gjorts på några få ställen tidigare. Normalt sett är återvinningen av värmen från kylningen av livsmedel en bonus. Livsmedelsbutiker värms för det mesta upp av ett separat fjärrvärmesystem.

Vad var er utmaning i projektet?

– Det är ett tekniskt avancerat system med många funktioner. Utmaningen var just att få allt att fungera. Ica handlar upp den här speciallösningen från ett fåtal leverantörer.

Ica är sedan 20 år en återkommande kund till Timab, som även har de andra stora livsmedelskedjorna som kunder.

– I den här typen av projekt brukar det vara två olika entreprenörer – en som ansvarar för fjärrvärme och en som ansvarar för kyla. Men i det här projektet ansvarade vi själva för både kyla och värme i en och samma lösning. Där spar Ica förstås också pengar.

PEAB är totalentreprenör och Ica och Arneg är beställare. Arbetet tog fem månader för Timab att slutföra. Den tekniska lösningen appliceras nu i tre nya Ica Maxi som byggs parallellt.

– I princip alla våra projekt är hållbara eftersom vi byter ut gamla kylsystem, som har miljöfarliga freoner som köldmedel, till köldmedel som inte har någon negativ klimatpåverkan, säger Kenneth Borg.