Lång kundrelation gav uppdrag med hållbarhet i alla led

2023-08-01

När träningsföretaget Casall ville bygga en ny fastighet i Norrköping fick Instalcobolaget Rörmokaren i Norrköping uppdraget att utföra samtliga VVS-arbeten. Projektet har haft genomgående miljöfokus och bland annat installerades cirkulära duschar med vattenåtervinning i fastigheten.

Instalcobolaget Rörmokaren i Kolmården har en 35 år lång relation med beställaren Byggrosen och slutkunden Mattssons Fastighetsutveckling. Långa och nära kundrelationer kännetecknar de flesta Instalcobolagen.

I det här fallet medförde relationen att Rörmokaren i Kolmården fick uppdraget att vara med och utveckla Casalls nya huvudkontor, showroom och lager med en totalyta på 5 200 kvadratmeter.

– Det här är ett utmärkt exempel på hur ett lyckat projekt kan genomföras tillsammans med byggaren och slutkunden. Och så är vi såklart stolta över det genomgående miljötänket i alla led i det här bygget med vatten, värme, sanitet, kyla, bergvärme, solceller och laddboxar, säger Kenneth Nilsson, serviceansvarig på Rörmokaren i Kolmården.

– Extra roligt förstås är att vi installerade de uppmärksammande cirkulära duscharna som renar vattnet och använder det igen. De har gått under namnet ”rymd­duschen”. Med den cirkulära duschen kan man spara 90 procent av vattenanvändningen och 80 procent av energi­användningen.

När Norrköpingsföretaget Casall ville bygga nytt så var det viktigt att tänka hållbart och göra ett så litet klimatavtryck som möjligt.

– Vi har arbetat oerhört mycket med hållbarhet i det här projektet. Rätt material och helhetstänk från början. Fastigheten kan generera mer energi än den använder. Vi har både jordvärme och solenergi. Det har också varit viktigt att vi har tänkt på arbetsförutsättningarna för våra medarbetare, hållbarhet är så mycket mer än klimat och miljö, säger Lars Landin som är vd för Casall Pro.

Fastigheten är Green building-certifierad vilket bland annat innebär att den använder 25 procent mindre energi jämfört med Boverkets nybyggnadskrav.