Lägenhetsprojekt med fokus på låg energiförbrukning

2023-06-15

Instalcobolaget Tofta Plåt och Ventilation har arbetat med lägenhetsprojektet nya Kvibergshuset vilket tidigare i år var nominerat till priset Årets Bygge. Låg energiförbrukning var ett tydligt fokus i hela projektet.

Byggprojektet på Beväringsgatan i Göteborg, som avslutades under hösten 2022, omfattar 250 nybyggda lägenheter och fyra mindre butikslokaler samt ett tvåvånings parkeringsgarage där byggbolaget har varit Tuve Bygg. Priset Årets Bygge anordnas av tidningen Byggindustrin där bidragen utvärderats utifrån fem kriterier: arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/innovation och samverkan.

– Vår roll var som ventilationsentreprenör med ansvar för projektering och installation inklusive styr- och reglersystem. I vårt arbete har energieffektivisering och hållbarhet varit centralt, på samma sätt som i princip alla våra projekt, berättar Tofta Plåt och Ventilations vd, Richard Gustafsson.

Han konstaterar också att för bostäder vars ventilation är igång alla timmar på dygnet är det extra viktigt med låg energiförbrukning från framför allt aggregat och fläktar.

– Projektet i sig hade tydligt fokus på energibesparing från start. Bland annat hade kunden som krav att energiförbrukningen i ventilationssystemet skulle vara så låg som möjligt. Med det luftflöde som finns i fastigheten idag motsvarar det en besparing på drygt 50 000 kilowattimmar per år. Med dagens el-priser är kunden mycket glad att de gjorde denna investering.

Richard Gustafsson märker för varje dag som går ett ökat intresse för Tofta Plåt och Ventilations typ av energibesparande installationer

– Kunderna ställer allt högre krav på oss som leverantör att föreslå mer och mer energieffektiva lösningar. Vi lägger betydligt mera tid på beräkningar av livscykelkostnader och payofftider idag än vad vi gjort tidigare.

– Utmaningen i det här projektet var att få plats. Utrymmet för våra aggregat och kanaler var minimala vilket krävde väldigt mycket gällande samordning både på ritningsbordet och ute på arbetsplatsen. Vi har samarbetat nära med Tuve Bygg under de senaste sex åren vilket har underlättat genomförandet av projektet. De vet att vi går att lita på och att vi levererar bra kompetens till rätt pris.