LG Contracting får sjukhusorder i Skövde

2018-02-07

Instalcos bolag LG Contracting ska på uppdrag av Västfastigheter vara med och göra nybyggnader till Skaraborgs sjukhus i Skövde till ett bedömt ordervärde om cirka 200 miljoner kronor. Uppdraget är ett samverkansprojekt där Västfastigheter är beställare och ByggDialog är totalentreprenör.

Projektet omfattar nybyggnad av akutmottagning med ambulansintag samt service- och psykiatribyggnader där LG Contracting blivit anlitad för att göra VS-installationerna. Den totala ytan uppgår till cirka 65 000 kvm.

- Vi är mycket glada att vara en del av det här prestigeprojektet som betyder mycket för regionen. Samverkansavtalet ger alla parter fördelar och resultatet blir effektivare tidsplaner, lägre kostnader och högre kvalitet, säger Patric Larzon, VD på LG Contracting.

Projektet utgör det senaste av flera sjukhusbyggnationer där Instalcos olika bolag deltar med installationsarbeten inom VS. Just nu pågår projekteringsfasen, som under förutsättning att genomförandebeslut tas i juni 2018, kommer att gå in i genomförandefasen. Hela projektet ska vara färdigställt under 2022. Hela projektet ska vara färdigställt under 2022.

Illustration: Tyréns.