MIljöanpassade Viksbergsskolan klar för skolstart

2018-06-14

Bygget av den miljöanpassade Viksbergsskolan med förskola och idrottshall i Södertälje är nu slutbesiktigat och är klart för skolstart i augusti. Instalco-bolaget JN El har i ett samverkansprojekt med NCC och Telge Fastigheter utfört byggprojektets elinstallationer.

- Det här är ett prestigeprojekt för oss som vi är glada över. Nu ser vi fram emot att många södertäljebarn får en ny fin och efterlängtad skola till hösten, säger Peter Hjerpe, VD på JN El.

Bygget av Viksbergsskolan innefattar en förskola, en grundskola på 3 500 kvadratmeter och en idrottshall på 1 600 kvadratmeter.

Viksbergsskolan i det expansiva området Viksberg i norra delen av Södertälje är byggd för 420 elever från förskoleklass till årskurs 6 och är den första nybyggda skolan i Södertälje på mycket länge.

- Vi har varit med från allra första början i projekteringen och sedan genom hela utförandet. Vi har gjort det på kort tid och det har varit en utmaning att klara det tidsmässigt. Partneringprojektet med NCC och Telge Fastigheter har varit en intensiv samarbetsresa som nu är klar, berättar Michael Nordström projektledare på JN El.

Sedan 2008 har JN El och NCC samarbetat i partnering med Telge Fastigheter som är Södertälje kommuns fastighetsbolag. Samarbetet har inneburit byggen och renoveringar av ett 25-tal skolor, förskolor och idrottshallar i Södertälje kommun.

-Både skolan och förskolan här är fullmatade med installationer från vår sida. Det är el, ljus, fiber, datanätverk, larm, brandlarm och kameror. Det kommer att bli en rolig och fin skola att gå i, säger Michael Nordström.

Det märks att det är en nybyggd och modern skola. Den klassiska skolgården är istället en kreativ utomhusmiljö med inslag som uteklassrum, odlingsplatser, scen, hinderbanor, lekplatser och bollplan.

Viksbergsskolan har byggts som en miljöanpassad skola enligt kraven för ”GreenBuilding”. Det innebär att byggnaden ska använda 25 procent mindre energi än Boverkets nybyggnadskrav. Byggnaden kommer att värmas upp med bergvärme och solceller kommer att placeras på taket.