Två Instalcobolag installerar i Arbetsförmedlingens nya huvudkontor

2018-03-29

Instalcobolagen Ohmegi och VVS-metoder har fått förtroendet att delta i byggnationen av kontorsfastigheten Grow i Solna strand utanför Stockholm. Största hyresgäst blir Arbetsförmedlingen som flyttar sitt huvudkontor med 1 200 medarbetare från Stockholm city.

VVS-metoders VS-installationer och Ohmegis el-arbeten gäller utförandeentreprenad åt Forsen Projekt där Humlegården fastigheter är beställare. Det gemensamma ordervärdet för VVS-metoder och Ohmegi uppgår till cirka 31 miljoner kronor.

Kontorsfastigheten Grow består av åtta våningar plus två källarplan på totalt 36 500 kvadratmeter med tillhörande restaurang i bottenvåningen. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och förväntas vara färdigställd 2019.

Då Solna strand, tidigare Vretens industriområde, är dominerat av stora byggnader har arkitekterna för Grow valt att bryta ner skalan och den aktuella fastigheten utgörs därför av två huskroppar med utskjutande partier i olika nivåer.

- Vi är glada över att fortsätta vårt tidigare samarbete med Forsen Projekt och Humlegården Fastigheter. Tidigare har vi levererat VS-entreprenaden till Swedbanks huvudkontor i samma område, säger Daniel Fili, VD på VVS-metoder.

- Ohmegi och VVS-metoder har bra erfarenhet att jobba tillsammans i gemensamma projekt med våra respektive kompetenser. Vi ser fram emot att utveckla den genom uppdraget på Grow, säger Fredrik Ifwer, VD på Ohmegi.