Varsam renovering utmaning i Göteborgs äldsta delar

2018-06-07

Kvarteret Högvakten i centrala Göteborg står under omfattande grundförstärkning och renovering. Elektro-Centralens installationsarbeten är en utmaning i de kulturhistoriska fastigheterna.

- Det är höga bevarandekrav på husen och vi får gå varsamt fram med våra arbeten, ofta tillsammans med byggnadsantikvarien. Vi måste vara flexibla och tänka på nya sätt hela tiden, säger Markus Svensson som är projektledare på Instalcobolaget Elektro-Centralen.

Kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg i Göteborg är historisk mark. Här finns de fyra byggnaderna Stadshuset, Wenngrenska huset, Börshuset och Strömska huset. Fastigheterna är bland de äldsta byggnaderna i Göteborg där två av dem uppfördes i mitten av 1700-talet.

Stora delar av Göteborg är grundlagt på träpålar i lera och hela kvarteret har med åren drabbats av kraftiga sättningar. För att byggnaderna ska kunna bevaras för framtida generationer görs nu omfattande renovering och grundförstärkning.

Elektro-Centralen har fått uppdraget att installera el och datanätverk samt system för brandskydd, passage och säkerhet. Ett uppdrag som inte är helt enkelt i fastigheter som har fornminnesskydd och även är byggnadsminne. Även arkeologiska undersökningar har föregått renoveringen.

- Det är en försiktig renovering som måste göras och för oss blir det väldigt lite upprepandemontage. Varje rum har sina utmaningar och förutsättningar och det är så långt ifrån nyproduktion man kan komma. Vi måste arbeta med både hjärta och hjärna, säger Markus Svensson.

Många rum har vägg- och takmålningar, lister och stuckaturer som ska bevaras och inte får påverkas. Kristallkronorna är många och att dra el till och in i dem är tidsödande och kräver varsamt arbete. Det kräver också uppfinningsrikedom.

- I vissa rum har vi dragit kablar inuti kakelugnarna som inte är i bruk då vi inte kunnat installera i väggar som ska bevaras, säger Markus.

Elektro-Centralen började arbetet våren 2016 och ska vara klara hösten 2018. Beställare och byggherre är Higab som fått uppdraget av Göteborgs Stad som äger byggnaderna. Projektet utförs i ett partneringsamarbete.