När du anlitar Ohmegi kan du vara säker på att ditt projekt överlämnas i trygga händer. Som din leverantör säkerställer och kvalitetssäkrar vi arbetet genom att från start sätta dina behov och önskemål i främsta rummet och strategiskt och metodiskt arbeta för att överträffa dina högt ställda förväntningar samt uppnå maximal energieffektivisering. Vi erbjuder installationer inom el, tele, teknik samt säkerhet och bistår dig vid behov dessutom med efterföljande elservice och underhåll, för längre hållbarhet.

Noggrann planering, ett helhetstänkande samt förståelse för nya tekniker och lösningar är blott ett fåtal av de egenskaper som våra kunder uppskattar vid samarbete med oss. Utöver detta är vi ständigt beredda att finjustera vår strategi för att klara av nya utmaningar, utvecklas och anpassa oss efter rådande situationer samt ett alltmer snabbföränderligt samhälle.
Det allt större och ständigt växande behovet av datorer, digital kommunikation, larmanordningar och övrig teknik medför givetvis en ökad energiåtgång.

Energieffektivisering - bra för både ekonomin och miljön

Den tilltagande energiåtgången resulterar inte enbart i ökade kostnader. Även miljöaspekterna är viktiga att ta i beaktande då både djur och natur riskerar skadas om människor inte gemensamt tänker i termer av energieffektivisering. På Ohmegi är samtliga medarbetare väl insatta i såväl kostnadsaspekter som miljöaspekter och arbetar därför uteslutande målmedvetet för att uppnå maximal energieffektivisering vid varje enskilt projekt.

Rätt resurser på rätt plats och i rätt tid

Dagens elinstallationer innebär inte enbart el utan omfattar också installationer av andra system som exempelvis tele, teknik/IT och säkerhet. Dessa är ofta integrerade i komplexa projektstrukturer som ställer höga krav på såväl den enskilde installatörens kompetens som på organisationen i sin helhet samt eventuella samarbetspartners. Med anledning av detta har vi sedan lång tid tillbaka anpassat, utformat och drivit vår organisation i syfte att snabbt och effektivt kunna fullfölja våra uppdrag med rätt resurser på rätt plats och i rätt tid. Den största fördelen för dig som kund är att du sparar både tid och pengar på samma gång som tryggheten ökar, servicen förbättras och planeringen underlättas.

Kompetent och serviceinriktad organisation

På Ohmegi är vi glada över att kunna stoltsera med en fulländad kunskapsbank, mångårig och mångsidig erfarenhet, högklassig service samt kundorienterade medarbetare. Vårt självklara mål är att du som kund i efterhand ska känna att vi levererat över dina förväntningar, att slutresultatet blivit tillfredsställande samt att vi fortfarande finns där för dig efter avslutat projekt via förmånliga service- och underhållsavtal. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller undrar något!