Bli en del av Instalco

Bli en del av Instalco
Vill du utveckla din verksamhet och ta ditt bolag till nya nivåer? Om du är rätt bolag för oss så erbjuder vi dig en mängd mervärden i Instalco. Tillsammans skapar vi synergier och samverkan.

Ett starkt team
I Instalco blir du en del av ett starkt team, ett elitlag som spelar tillsammans. Du får kollegor i Instalcos övriga dotterbolag med mycket hög entreprenörsanda som både tävlar med varandra och samtidigt stöttar och utvecklar varandra.

Best practise, inköp och delade affärer
Inom Instalco arbetar vi med det vi kallar ”Best practise”. Det innebär att vi delar med oss av det bästa från alla dotterbolag till varandra vilket skapar en stor kunskapsutveckling i gruppen.

Vi samordnar affärer mellan bolagen och skapar korsförsäljning och samverkan där du får access till kunder och projekt du inte haft möjlighet att nå tidigare. I många fall jobbar vi med fler än ett Instalcobolag i samma projekt. Vi samordnar anbudssamarbete och resursfördelning mellan bolagen.

I Instalco får du tillgång att göra inköp på de centralt förhandlade leverantörsavtalen.

Lokal närvaro och support
Instalco är uppdelat i sju geografiska affärsområden, fem i Sverige, ett i Norge och ett i Finland, samt det egna affärsområdet Teknikkonsult. Inom affärsområdet samarbetar de lokala bolagen med stöttning av en affärsområdesansvarig. Här sker det mesta av samarbetet mellan bolagen och du ingår i det lokala teamet och du är med på gruppens aktiviteter, allt ifrån affärsutvecklingsmöten till teambuildingsaktiviteter.

Kompetensutveckling
Du och din personal erbjuds utvecklingsmöjligheter på många plan, bland annat genom vårt eget interna utbildningsprogram Instalcoskolan som finns på tre nivåer; ledande montör, projektledare och chef.

Du får möjlighet att utveckla din verksamhet genom det interna programmet IFOKUS. Programmet innehåller strategiska verktyg för att belysa och utveckla nyckelförbättringsområden.

En stark nordisk koncern
Som en del av Instalco får du en stark nordisk börsnoterad koncern i ryggen. Vi tillsätter en professionell styrelse i ditt bolag med representanter från andra Instalcobolag och Instalco centralt. Du får vara med på centrala teambuildingsaktiviteter och träffar och du får central support inom affärsutveckling, marknadsföring, kommunikation/PR och ekonomi.

Platt organisation
Instalco har en platt organisation och en mycket decentraliserad styrningsmodell. Varje bolag får fortsatt ansvar för sin strategi, kunder, personal, kompetensförsörjning och resultat. Vi vill utveckla entreprenörskapet i våra dotterbolag, inte ta bort det.

I Instalco får ditt bolag behålla sitt namn, varumärke och kultur. I mångt och mycket är det ”business as usual” på det sätt som ni alltid haft det, även efter ett inträde i Instalco. 

Instalcos Start Up-modell
Instalco startar även ibland egna nya bolag, så kallade start-ups. Det innebär att ett nytt bolag bildas tillsammans med en lokal entreprenör. Start-ups sker i huvudsak där Instalco önskar vara etablerade, men där det av inte finns något lämpligt förvärvsobjekt, eller där en möjlighet dyker upp.

 

Vill du bli en del av Instalco?
Ta kontakt med oss!

Vi letar alltid efter nya duktiga entreprenörer och bolag. Är du intresserad att ta en diskussion om vad det skulle innebära för dig och ditt företag att bli en del av Instalco? Ta isåfall gärna direktkontakt med Gustaf Larsson Ernefelt som jobbar med förvärv eller med den som är affärsområdesansvarig i det område där du verkar https://instalco.se/sidor/kontakt

Gustaf Larsson Ernefelt
Förvärvschef
gustaf.larsson.ernefelt@instalco.se
+46-70-608 46 89