Teknik och kvalitet

Teknik och kvalitet

Instalco har en tydlig gemensam projektprocess genom alla faser i ett uppdrag.

Instalco ger helhetslösningar utifrån att vi erbjuder våra kunder:

 • Hög driftsäkerhet
 • Låga livscykelkostnader
 • Lättskötta anläggningar
 • Flexibilitet
 • Personsäkerhet
 • Hög kvalitet

Instalco lämnar pedagogisk dokumentation av genomförda projekt och genomför löpande undersökningar som mäter kundnöjdhet.

Instalco har koncerngemensamma policydokument inom följande områden:

 • Kvalitet
 • Miljö och hållbarhet
 • Arbetsmiljö
 • Alkohol och droger
 • Jämställdhet
 • Personalinköp, förmåner och gåvor
 • Resor och trafiksäkerhet