Värdegrund och ledarskap

Värdegrund och ledarskap

Vår värdegrund

Instalco arbetar med följande tre ledord i sin verksamhet, som bildar Instalcos värdegrund: “Nytänkande effektivt samarbete”.

  • Nytänkande

Vi har enkla kontaktvägar och ger helhetslösningar mellan teknikområden. Vi har fokus på kvalitet och hållbarhet.

  • Effektivt

Vi har effektiva processer för varje uppdrag, liten organisation och moget ledarskap. Vi förenklar arbetet varje dag både internt och för våra kunder.

  • Samarbete

Vi arbetar nära våra kunder och vi samarbetar internt. Vi har stort engagemang i våra uppdrag och vi lyssnar och lär av varandra.

 


 

Vår värdegrund ger tydliga kundlöften för Instalco och Instalcos bolag. De beskriver hur Instalco arbetar varje dag.

Instalco har en liten effektiv ledningsgrupp i Stockholm, som förstärks med regional samordning och starkt lokalt ledarskap.

Bolagen i Instalco-gruppen har stort delegerat ansvar för sin löpande verksamhet.

Instalco bygger upp verksamheten utifrån starka lokala ledare nära kundernas dagliga verklighet. Starkt ledarskap i bolagen ger bra grund för rekrytering av nivå 2-ledare för koncernen och morgondagens ledare i respektive bolag. Entreprenörsdrivet ledarskap ger växtkraft för Instalco.

Instalco tillämpar best practice som modell, där alla bolag tar lärdom av de uppdrag som Instalco genomför. Det gäller även interna styrdokument, inköpsavtal etc.

Instalcoskolan är det koncerngemensamma utbildningsprogrammet som syftar till att utveckla medarbetare. Program finns för ledande montörer och projektledare, samt chefer på olika nivåer. Samtliga utbildningar är möjliga för alla medarbetare.