Vision, affärsidé och affärsmodell

Vision, affärsidé och affärsmodell

Instalco består av en sammanhållen grupp av företag i Sverige, Norge och Finland med lång erfarenhet i branschen. Vi förenar en nytänkande affärsmodell med omfattande kunskap inom våra teknikområden. Det ger ett effektivt samarbete internt och för våra kunder.

Instalco arbetar som en enhetlig företagsgrupp med starka lokala enheter. De företag Instalco förvärvar behåller sina tidigare namn, kultur och varumärke.

Vision

Vi får våra bolag, medarbetare och kunder att växa när vi gemensamt installerar om till en hållbar värld för nästa generation. Vi är den mest kompetenta och effektiva installationspartnern för våra kunder.

Affärsidé

Vi erbjuder tekniska helhetslösningar inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult för den nordiska marknaden. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap.

Instalcos affärsmodell

Vår affärsmodell kombinerar lokal närhet med ett stort företags möjligheter att ge heltäckande lösningar till våra kunder. 

Instalcos affärsmodell bygger på följande utgångspunkter:

  • Lokal närhet – vi väljer det optimala bolaget för varje uppdrag.
  • Helhetslösningar mellan teknikområden och korsförsäljning mellan bolag.
  • Best practice – vi lär av varandra och använder de bästa metoderna.
  • Effektiv intern organisation - decentraliserat ansvar och en stark ledarkultur.
  • Förvärv och organisk tillväxt i utvalda regioner.
  • Både installation och service.

Förvärv av företag sker utifrån fyra tydliga krav:

  • Stark lokal marknadsposition.
  • Stark finansiell ställning och mångårig erfarenhet.
  • Kompetenta entreprenörer som ledare.
  • Kultur och värderingar i linje med Instalcos värdegrund.