Våra tjänster

Instalco erbjuder tekniska helhetslösningar inom el, vs, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.

vs.jpg

VS

Instalco erbjuder ett brett spann av VS- och sprinklertjänster, allt ifrån nyproduktion och renoveringar till löpande reparationer och service. Vi har hög kompetens inom fjärrvärme, naturgas, värmepumpar, tunnelrör, sanitära anläggningar och komfortkyla.
Läs mer om VS
el.jpg

El

Vi har kompetens för alla typer av elinstallationer. Vi är stora inom installation av laddstolpar, laddstationer och även solceller och solcellsanläggningar. Inom det traditionella elområdet utför vi allt ifrån KNX, tele, larminstallationer till kommunikationslösningar inom elinstallationer så som kabel-TV, fiber, nätverk/datainstallationer, energibesparingsåtgärder och energioptimering. Vi har hög kompetens inom konstruktion, projektering och montage.
Läs mer om El
ventilation.jpg

Ventilation

Instalcobolagen inom ventilationsområdet är experter på ventilationsinstallationer och kan erbjuda ett brett spann av tjänster, allt ifrån ventilation i bostäder, kommersiella fastigheter så som hotell, kontor och detaljhandel. Inom industrin har vi stor erfarenhet av både löpande service och större entreprenader.
Läs mer om Ventilation
kyla.jpg

Kyla

Våra bolag utför totalentreprenader inom livsmedelskyla, komfortkyla och processkyla. Vi har hög kompetens inom installation av kyl- och värmeutrustning. Vi tillhandahåller också olika typer av serviceerbjudanden och underhåll.
Läs mer om Kyla
industri.jpg

Industri

Instalco har stor erfarenhet av el- och rörinstallationer och maskinmontage inom industrin, kommunala bolag, landsting och förvaltningar. Vi har dokumenterad erfarenhet av projekthantering inom industriellt el- och rörmontage med samtliga entreprenadformer representerade.
Läs mer om Industri
teknikkonsult.jpg

Teknikkonsult

Instalco har i verksamhetsområdet Teknikkonsult ingenjörer inom el, VS, ventilation, energi, industri och brandskydd. Kärnverksamheten är projektering och vi utför även andra tjänster som exempelvis projekt och byggledning, besiktning, installationssamordning, miljösamordning, riskhantering, kalkyl och utredning.
Läs mer om Teknikkonsult