Kyla

Våra bolag utför totalentreprenader inom livsmedelskyla, komfortkyla och processkyla. Vi har hög kompetens inom installation av kyl- och värmeutrustning.

Vi tillhandahåller också olika typer av serviceerbjudanden och underhåll.

Företag Huvudkontor Region Verksamhetsområde
VFB Malmö Syd Ventilation El Kyla
Dala Kylmecano Borlänge Norr Kyla
Blomquist Bollnäs Norr Ventilation VS Kyla